Gebruikersvoorwaarden

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.kiesjefysio.nl. Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

Kiesjefysio.nl heeft met zorg deze site samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Kiesjefysio.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk gehouden worden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door Kiesjefysio.nl verstrekte informatie of de door de bezoekers geplaatste beoordelingen, vragen, antwoorden en overige teksten. De informatie op Kiesjefysio.nl kan zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Kiesjefysio.nl is niet verplicht de informatie te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren.

Het gebruik van Kiesjefysio.nl is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot het de aankoop van een product/dienst of enig ander product of dienst als resultaat van op Kiesjefysio.nl verkregen informatie is voor de volledige verantwoordelijkheid van de bezoeker van onze site.

Intellectuele eigendom

De teksten, foto’s, beelden, (data)banken, handels- en domeinnamen, merken en logo’s op deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Kiesjefysio.nl. Het is strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Kiesjefysio.nl de informatie op deze site op te slaan (uitgezonderd die informatie die benodigd is om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Door het plaatsen van Content op de Site geeft de bezoeker Kiesjefysio.nl het niet-exclusieve, eeuwigdurende, overdraagbare, onherroepelijke en te sub-licentiëren recht, zonder dat daar enige royalty of andere vergoeding tegenover staat, om de Content te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te vertalen, te distribueren, te publiceren en afgeleide werken te creëren en om de Content in alle nu bekende en toekomstige media openbaar te maken en te verveelvoudigen.

De bezoeker geeft Kiesjefysio.nl het recht om, als licentienemer van zijn of haar Content, op eigen titel, in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten op de Content en tegen derden die onrechtmatig jegens de door de bezoeker ingestuurde Content handelen en om in een dergelijke gerechtelijke procedure uit eigen naam en op eigen titel een verbod, schadevergoeding en/of winstafdracht te vorderen.

De bezoeker geeft Kiesjefysio.nl bij dezen een volmacht om, indien en voor zover Kiesjefysio.nl niet zelfstandig kan optreden tegen de in de vorige zin gemelde inbreuken /onrechtmatige handelingen, namens de bezoeker in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten van de bezoeker ten aanzien van de Content en tegen derden die onrechtmatig jegens de bezoeker handelen ten aanzien van de content.

Verantwoordelijkheden bezoeker

De bezoeker garandeert dat de op de website geplaatste content correct, accuraat en niet misleidend is. De bezoeker garandeert dat, met het plaatsen van de content op de website, geen inbreuk gepleegd wordt op andermans rechten en niet onrechtmatig handelt.

Cookies

Kiesjefysio.nl maakt gebruik van cookies. Middels deze cookies zijn wij in staat uw computer te herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt. Een cookie is een klein tekstbestand die onze website op de harde schijf van uw computer zet. We identificeren met deze cookies geen personen maar computers. Het is mogelijk uw internetbrowser zo in te stellen zodat cookies niet geplaatst worden.

Verstrekking aan derden

Vertrouwelijke, persoonlijke of contact-informatie zoals e-mail adressen, telefoonnummers, of de inhoud van inkomende of uitgaande e-mail of telefoongesprekken, wordt vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld.

Kiesjefysio.nl verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden, tenzij wij u uitdrukkelijk schriftelijk om toestemming hebben gevraagd. De verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt om het surfgedrag van de bezoekers in kaart te brengen. Middels deze gegevens zijn wij in staat de website verder te optimaliseren.

Kiesjefysio.nl behoudt zicht het recht voor uw beoordeling ook te plaatsen op andere in het beheer van Kiesjefysio.nl zijnde websites, hetzij plaatsing van de beoordeling op websites waarvan een deel van de inhoud verzorgd wordt door Kiesjefysio.nl Het gaat hierbij dus alleen om de tekst en niet om de ‘cookie’informatie. Kiesjefysio.nl is tevens gerechtigd uw op de site geplaatste naam te gebruiken in relatie tot de door de bezoeker ingestuurde content. Kiesjefysio.nl is gerechtigd de beoordelingen van de bezoekers te vertalen naar een andere taal dan het Nederlands.

Bronnen

De informatie op Kiesjefysio.nl is afkomstig van derden, die verantwoordelijk zijn voor de juistheid en volledigheid daarvan. De gebruiker van Kiesjefysio.nl kan geen rechten ontlenen aan de inhoud van de informatie op Kiesjefysio.nl. Kiesjefysio.nl spant zich in per onderdeel van Kiesjefysio.nl bij de detailinformatie ook de leverancier en de laatste wijzigingsdatum van die detailinformatie te vermelden, maar heeft zich daartoe niet verplicht.

Links naar andere websites

De website bevat links naar websites van derden. Kiesjefysio.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naartoe gelinkt wordt. Het plaatsen van links door Kiesjefysio.nl houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Wijzigingen

Kiesjefysio.nl behoudt zich het recht voor dit Privacyreglement aan te passen.

Begripsomschrijvingen

“content” Alle berichten, data, informatie, tekst, muziek, geluid, foto’s, video, vormgeving of ander materiaal, (al dan niet auteursrechtelijk beschermd);

“Website”: deze website, te bereiken via www.Kiesjefysio.nl;

“Kiesjefysio.nl”: Website geexploiteerd te Rotterdam.Zoek een fysiotherapeut bij u in de buurt

Beoordelingen

 
3.0
Beoordeeld door Floris de Nijs Bik
 
4.6
Beoordeeld door Sergio Koster
 
5.0
Beoordeeld door Marcel van de Linden
 
4.4
Beoordeeld door m.leune
 
4.6
Beoordeeld door Jeroen
 
3.8
Beoordeeld door marcel
 
4.8
Beoordeeld door keulen
 
5.0
Beoordeeld door R. de Vries
 
5.0
Beoordeeld door P. van Romondt
 
4.8
Beoordeeld door Clemens